Activiteiten

Binnen Stichting Loods bieden wij een zestal activiteiten. Al deze activiteiten worden aangestuurd door onze activiteitenbegeleiders. Op deze manier hebben al onze deelnemers een vast aanspreekpunt. Activiteiten: 

  • Fiets
  • Groen
  • Veeg
  • Kringloop (www.loodskringloopwinkel.nl)
  • Verscholenstad (www.deverscholenstad.nl)
  • Zelfkrant

Naast deze activiteiten heeft Stichting Loods ook de werkgeversrol van een tweetal projecten: 

  • Buurtmanbuurtvrouw (www.buurtmanbuurtvrouw.nl)
  • Fietsenwerkplaats Boschveld

Voor aanmelding dagbesteding kunt u bellen met 073-6133774