Bestuur

Organisatie

Onze organisatie wordt ondersteund door een bestuur.

Bestuursleden:

Bart Eigeman (Voorzitter)
Betsy Wisselink (Secretaris)
Jan Buitink (Penningmeester)
Karel van Duijvenboode (algemeen bestuurslid)

Jaarverslagen
Jaarverslag Spoor073, 2017
Jaarverslag Spoor073/PUB/Stichting Loods 2018