Doelgroep

Wij bieden activiteiten voor kwetsbare mensen (de deelnemers). Dat kan zijn door onder andere:

  • Eenzaamheid
  • (ex)Verslaving
  • Psychiatrische problemen
  • (ex)Dak/Thuisloosheid
  • Armoede
  • Mensen met een WAO/WAJONG/WIA uitkering

We bieden de mensen een plek om even op te laden, zichzelf te kunnen zijn,een plek waarin zij tot rust kunnen komen maar vooral nuttig bezig kunnen zijn. Dit aan de hand van een zestal activiteiten binnen Stichting Loods.