Doelgroep

Wij bieden activiteiten voor kwetsbare mensen (de deelnemers) met een (zeer grote) afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat kan zijn door bijvoorbeeld:

  • Eenzaamheid
  • Verslaving
  • Psychiatrische problemen
  • Dak/Thuisloosheid
  • Armoede

We bieden mensen een plek om even op te laden, een plek waarin zij (bijvoorbeeld via een WerkErvaringsPlek vanuit de Weenergroep) werken aan leerdoelen om weer toe te werken naar uitstroom naar betaald werk.
Dat is vaak maar voor enkelen weggelegd.