Doelgroep

Wij bieden activiteiten voor kwetsbare mensen (de deelnemers). Dat kan zijn door onder andere:

  • Eenzaamheid
  • (ex)Verslaving
  • Psychiatrische problemen
  • (ex)Dak/Thuisloosheid
  • Armoede
  • Mensen met een WAO/WAJONG/WIA uitkering
  • Mensen die affiniteit hebben met de kringloopwinkel en graag een fijne bezigheid willen hebben.

We bieden de mensen een plek waar zij zichzelf kunnen zijn,een plek waarin zij tot rust kunnen komen, structuur krijgen maar vooral een plek waar zij nuttig bezig kunnen zijn. Dit aan de hand van een zestal activiteiten binnen Stichting Loods.