Over ons

Ontstaan

Stichting Loods bestaat sinds 1 April 2018. Stichting Loods is ontstaan uit de samensmelting van twee kleine stichtingen: PUB en Spoor073.

PUB (Pastoraal UitzendBureau) is een stichting die stond voor verbinding van mensen. Ontmoeting door het samen ondernemen van activiteiten.
PUB zette zich in voor een groep mensen in den Bosch waarbij verbinding niet zo vanzelfsprekend is. Dat kan zijn door verschillende redenen; scheiding, verlies, verslaving, psychiatrische problematiek en bijvoorbeeld illegaliteit. Het Pub stond voor “het waarderen van mensen om wie ze zijn” en werkte vanuit de presentiemethode. (het contact start vanuit de leefwereld van de doelgroep.)

Spoor073 is een stichting die ervanuit ging dat ieder mens waardevol is. En wie er iets van zijn leven wilde maken was welkom. De capaciteiten van de deelnemers stond bij Spoor073 voorop. Functioneren op eigen tempo; werk aanpassen aan de deelnemer.
De regie over hun eigen leven weer terugkrijgen.
Spoor073 was er voor deelnemers die veelal te maken hebben met meerdere problemen op meerdere levensgebieden. Naast het bieden van een zinvolle dagbesteding probeerde Spoor073 om ook weer de contacten met de reguliere hulpverlening te herstellen of mensen hierin te adviseren/ doorverwijzen.

Beide stichtingen zaten al gehuisvest in hetzelfde pand aan de Ridderspoorstraat, bieden activiteiten aan soortgelijke doelgroep met als uitgangspunt; Iedereen is welkom. Een fusie was dan ook onvermijdelijk.

Visie
Stichting Loods werkt vanuit een visie; Mensen een veilige plek bieden waarin zij zichzelf kunnen zijn, waarin kansen geboden worden en er aandacht is voor de persoon.
Dit in combinatie met het bieden van verschillende activiteiten waarin mensen hun talenten en krachten kunnen inzetten.

Logo Lokale Goede Doelen