Buurtmanbuurtvrouw

Het project Buur(t)man/Buur(t)vrouw is een project in de wijk Boschveld waarbij twee beroepskrachten, door inzet van de presentiemethode, bewoners activeren om hun eigen situatie te verbeteren. De aanpak is die van contact leggen. Dat kan zijn op straat maar ook door huisbezoeken af te leggen.