Archive For The “Algemeen” Category

Over ons

Over ons

Ontstaan

Stichting Loods bestaat sinds 1 April 2018. Stichting Loods is ontstaan uit de samensmelting van twee kleine stichtingen: PUB en Spoor073.

PUB (Pastoraal UitzendBureau) is een stichting die stond voor verbinding van mensen. Ontmoeting door het samen ondernemen van activiteiten.
PUB zette zich in voor een groep mensen in Den Bosch waarbij verbinding niet zo vanzelfsprekend is. Dat kan zijn door verschillende redenen; scheiding, verlies, verslaving, psychiatrische problematiek en bijvoorbeeld illegaliteit. Het Pub stond voor “het waarderen van mensen om wie ze zijn” en werkte vanuit de presentiemethode. (het contact start vanuit de leefwereld van de doelgroep.)

Spoor073 is een stichting die er vanuit ging dat ieder mens waardevol is. En wie iets van zijn leven wilde maken was welkom. De capaciteiten van de deelnemers stond bij Spoor073 voorop. Functioneren op eigen tempo; werk aanpassen aan de deelnemer.
De regie over hun eigen leven weer terugkrijgen.
Spoor073 was er voor deelnemers die veelal te maken hebben met meerdere problemen op meerdere levensgebieden. Naast het bieden van een zinvolle dagbesteding probeerde Spoor073 om ook weer de contacten met de reguliere hulpverlening te herstellen of mensen hierin te adviseren/ doorverwijzen.

Beide stichtingen zaten al gehuisvest in hetzelfde pand aan de Ridderspoorstraat, bieden activiteiten aan soortgelijke doelgroep met als uitgangspunt; Iedereen krijgt een kans. Een fusie was dan ook onvermijdelijk.

Visie
Stichting Loods werkt vanuit een visie; Mensen een veilige plek bieden waarin zij zichzelf kunnen zijn, waarin kansen geboden worden en er aandacht is voor de persoon.
Dit in combinatie met het bieden van verschillende activiteiten waarin mensen hun talenten en krachten kunnen inzetten.

Logo Lokale Goede Doelen
Contact

Contact

Stichting Loods
Ridderspoorstraat 2
5212 XP ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073-6133774
Emailadres: info@stichtingloods.nl

Kvk  nummer 61372307
RSIN nummer: 854315743

 

 

Activiteiten

Activiteiten

Binnen Stichting Loods bieden wij een zestal activiteiten. Al deze activiteiten worden aangestuurd door onze activiteitenbegeleiders. Op deze manier hebben al onze deelnemers een vast aanspreekpunt. Activiteiten: 

 • Fietsproject
 • Groenproject
 • Prikproject
 • Kringloop (www.loodskringloopwinkel.nl)
 • Verscholenstad (www.deverscholenstad.nl)
 • Het straatmagazine “Sammy”

Naast deze activiteiten heeft Stichting Loods ook de werkgeversrol van een tweetal projecten: 

Voor aanmelding dagbesteding kunt u bellen met 073-6133774

Bestuur

Bestuur

Organisatie

Onze organisatie wordt ondersteund door een bestuur.

Bestuursleden:

Bart Eigeman (Voorzitter)
Betsy Wisselink (Secretaris)
Jan Buitink (Penningmeester)
Karel van Duijvenboode (algemeen bestuurslid)

Jaarverslagen
Jaarrekening 2019 Stichting Loods

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Stichting Loods is zonder vrijwilligers ondenkbaar. Er zijn verschillende vrijwilligers die zich belangeloos inzetten bij onze verschillende activiteiten. Zij worden begeleid door een vaste medewerker van Stichting Loods.

We zijn altijd opzoek naar vrijwilligers die onze vaste medewerkers willen ondersteunen!

Doelgroep

Doelgroep

Wij bieden activiteiten voor kwetsbare mensen (de deelnemers). Dat kan zijn door onder andere:

 • Eenzaamheid
 • (ex)Verslaving
 • Psychiatrische problemen
 • (ex)Dak/Thuisloosheid
 • Armoede
 • Mensen met een WAO/WAJONG/WIA uitkering
 • Mensen die affiniteit hebben met de kringloopwinkel en graag een fijne bezigheid willen hebben.

We bieden de mensen een plek waar zij zichzelf kunnen zijn,een plek waarin zij tot rust kunnen komen, structuur krijgen maar vooral een plek waar zij nuttig bezig kunnen zijn. Dit aan de hand van een zestal activiteiten binnen Stichting Loods. 

Go Top